หลักสากล 4C: ในส่วนของความสะอาดเพชร (CLARITY) นับกันยังไง?

หลักสากล 4C: ในส่วนของความสะอาดเพชร (CLARITY) นับกันยังไง?

4C คือหลักสากลในการวัดคุณลักษณะของเพชร 4 ประการ ได้แก่ Cutting การเจียระไน, Carat กะรัต, Color สี , Clarity ความสะอาดของเพชรนั่นเองวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่อง Clarity ซึ่งคือความสะอาดของเพชร เพชรเกิดขึ้นโดยธรรมชาติจึงเป็นเรื่องปกติที่จะมีสิ่งเจือปนหรือตำหนิโดยมีทั้งภายนอก (Blemishes) และภายใน (Inclusions) ของเพชรแต่ละเม็ด โดยระดับความสะอาดแบ่งออก 6 ระดับ ดังนี้

  1. FL (Flawless) – เป็นเพชรไร้ตำหนิใดๆ ในทั้งเนื้อเพชรและผิวของเพชร
  2. IF (Internally Flawless) – เป็นเพชรไร้ตำหนิภายในเนื้อเพชร สะอาด ใส
  3. VVS1 / VVS2 (Very Very Slightly Included) – เป็นเพชรที่มีตำหนิในเนื้อเพชรให้เห็นได้น้อยมากๆ ไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่า หากตำหนิน้อยมากจะใช้ VVS1 หากตำหนิที่สามารถเห็นได้ชัดมากขึ้นจะใช้ VVS2
  4. VS1 / VS2 (Very Slightly Included) – เป็นเพชรที่มีมลทินในเนื้อเพชรในระดับที่ไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่า แต่ตำหนิสามารถเห็นได้ผ่านกล้องชัดเจนมากกว่าระดับ VVS และอาจมีสีต่าง ๆในเนื้อของมลทินที่สามารถมองเห็นได้
  5. SI1 / SI2 (Slightly Included) – เป็นระดับของมลทินที่สามารถมองเห็นได้ทันทีภายใต้กล้องและบางกรณีสามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่า แต่จะมีขนาดที่เล็กอาจจะต้องสังเกต
  6. I1 / I2 / I3 (Imperfect) – ตำหนิที่สามารถสังเกตด้วยตาเปล่าได้อย่างชัดเจน ซึ่งอาจจะมีเยอะมาก

อย่างไรก็ตาม อยากเน้นนะคะว่าตำหนิบนเพชรจริงๆแล้วคือเสน่ห์และเอกลักษณ์ของเพชรแท้ เพราะคือความเป็นธรรมชาติของแร่เพชร แต่ต้องไม่ลืมว่าการพิจารณาเพชรดีต้องขึ้นกับความชอบของผู้สวมใส่ และคุณลักษณะอื่นๆ ได้แก่สี ความขาว ขนาดและรูปร่างของเพชรค่ะ

RELATED POSTS

TOP NEWS

tharagems-clinic11-1

Most popular

Wishlist

No products were added to the wishlist.